Dynamo – Möjligheternas Förlag

Nystartat förlag

Dynamo – Möjligheternas Förlag startades sommaren 2015. Förlaget är ett projekt som drivs av Demokratipiloterna med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektets mål är att på tre år starta ett förlag som drivs av kreativa unga människor med sociala eller psykiska funktionsuppsättningar.* Efter ett års arbete finns en arbetande redaktion som består av fem unga vuxna (18-30 år). Förlagets första bok, Gränser: en antologi, gavs ut 22 april 2016. Vår ambition är att ge ut inkluderande litteratur och exempelvis publicera författare med olika funktionsuppsättningar. Därför blev det naturligt för oss att välja devisen “Se alla sidor”.

*Vi väljer att använda ordet funktionsuppsättning istället för funktionsnedsättning, för att vi tycker att det låter bättre och ger en sannare bild av personerna bakom ordet. Alla människor är olika och vi ser möjligheter istället för svårigheter.

Är du intresserad av att anlita oss?

Vi söker föreningar, organisationer och andra intresserade som vill samarbeta med oss kring framtida publikationer. Det kan vara till exempel broschyrer, utbildningsmaterial, häften och böcker som vi kan vara med och ta fram åt er. Läs mer under bli kund hos oss.

Comments are closed.