Hur vi gör en bok

Efter gångna veckor har vi på redaktionen fått djupare lärdom i hur det är att göra en bok, rent praktiskt. Vi har mött tre olika förlag med många hundra böcker i bagaget och dom har gett oss flera handfasta tips i hur man faktiskt går till väga. Det ligger mycket arbete bakom varje bok, men det viktigaste och mest tidskrävande är kanske inte det som man kan tro.

Hur vi gör en bok:

  1. Skapa en redaktion och ett kontor: Kontakta människor som du tror vill jobba med den här boken, intervjua dessa och välkomna dem till projektet. Köp in alla verktyg som behövs, tex datorer och böcker.
  2. Samla in ett material: Detta innefattar att kontakta skribenter, illustratörer, fotografer, osv, för ett eventuellt material till en bok. Där ingår att göra en affisch/annons för spridning till både skolor och allehanda internetsidor. Ett visitkort så dom vet var dom ska vända sig. Vi har startat upp flera olika mailadresser, hemsidor, facebook-sidor. Detta för att materialinsändare ska veta vem dom ska kontakta, och vem dom har kontaktat.
  3. Sortera ut vilka bidrag som får stanna: läs igenom allt som kommit in. Diskutera fram vilka som är bra. Korrekturläs allt. Kontakta alla bidragsgivare med eventuellt goda nyheter. Kontakta dem vidare angående korrekturläsningen och andra praktiska saker.
  4. Göra en layout för boksidor och bokomslag: ha inDesign-kunskaper och layout-kunskaper.
  5. Skicka in boken till provtryck: skicka in boken i PDF-format till tryckeriet. När boken kommer tillbaka från provtryck, kolla så att allt stämmer överens med hur man tänkt sig.
  6. Skicka in boken till slutgiltigt tryck!   
  7. Marknadsföring och försäljning av boken: här skulle man kunna skriva hur mycket som helst, eftersom att det finns kanske tusen sätt att marknadsföra och tusen sätt att sälja böcker på. Det behövs även ett ISBN-nummer för distributionen av boken och som krävs för att man ska få sälja en bok i bokhandeln.

/Lise

Bookmark the permalink.

Comments are closed.