Arvode istället för royalty

Hej

Vi fick nyligen frågan av en medverkande konstnär varför vi betalar ut ett engångsarvode istället för royalty, så vi tänkte att det är intressant för fler att veta om så därför tänkte vi svara på den frågan öppet, här följer svaret:

 

”Vi står för tryckkostnader, marknadsföring, distribution, m.m, och har i denna utgivning beslutat att ge ett engångsarvode till våra författare och illustratörer istället för royalty. Den eventuella vinst som vi får efter att utgifterna i samband med produktionen har täckts (layout, tryck, marknadsföring, distribution, löner) tillfaller förlaget, ja, och framtida bokproduktioner. Det är alltså inget som tillfaller någon privatperson. Vi hoppas kunna göra fler outgivna författare glada genom att publicera deras verk, men till det behövs också pengar. Och vi hoppas åtminstone under projekttiden kunna undvika att ta betalt av outgivna författare, som andra förlag gör. Dessutom gör vi bedömningen att en eventuell vinst som görs på den här upplagan under dom här två åren blir tämligen liten som dessutom i så fall skulle delas på 32 personer. Vi har svårt att tro att det skulle nå summan på 1500 kr.”

 

/Lise

Bookmark the permalink.

Comments are closed.