Boksläpp 2018: Barnbok om Aspergers

Att lära sig simma för Marcus var “som att bestiga världens högsta berg iförd simfötter”. Simskolan funkade inte eftersom han inte ville blöta ner huvudet och fick panik om det kom skvätt i ansiktet. Efter privatlektioner med mamma på dagar med mindre folk i simhallen lossnade det äntligen. Några simtag med korv, några tag utan.

 

Barnboken Livet som det kan vara av Nina Lövehagen kommer ut sommaren 2018 och skildrar vardagen för en åttaåring med autismspektrumdiagnos, de utmaningar han stöter på och hur han tar sig an dem. En rolig bok även för äldre läsare och som dessutom passar bra som diskussionsunderlag för människor som vill förstå sig själva och folk i sin närhet bättre. 

I veckan har jag haft nöjet att jobba med Ninas fina illustrationer. Jag gillar hur Nina i sina bilder med enkelhet förmedlar så mycket värme och humor. Samspelet mellan text och bild är baserat på sociala berättelser, även kallat ritprat: “ett verktyg som kompenserar för flera av kärnsvårigheterna vid autism: kommunikation, socialt samspel, mentalisering (perspektivtagande) och förmåga att föreställa sig saker.”* Illustrationerna är linjeteckningar, den ni ser ovan har jag byggt ut och färglagt till bokens säljblad.

 

2/12 står vi på TellUs bok- och berättarmässa i Linköping. I vår monter får ni mer information om Livet som det kan vara och våra andra kommande titlar. Vi ses där!

 

/Nora

 

* Borglund, Marie (2006). Sociala berättelser i praktiken: En studie om att använda sociala berättelser med elever i behov av särskilt stöd. C-uppsats. Örebro universitet: Pedagogiska institutionen. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:137469/FULLTEXT01.pdf  [Hämtad 2017-10-15].

Bookmark the permalink.

Comments are closed.