Dynamo är på väg mot självständighet med stormsteg!

Dynamo förlag är, som de flesta vet, arvsfondsfinansierat med en livslängd på 3 år i dess trygga händer, men i juni 2018 blir vi självständiga och ska stå på egna fötter. Men med den här guldstarten vi fått, har det inte bara finansierat oss, det har lärt oss allt som ett förlag ska kunna för att flyga vidare med god luft under vingarna. Tiden vi har fått har gett oss otroliga lärdomar och erfarenheter, goda kontakter samt publicitet och möjlighet att ge ut ett antal olika författare. Dynamo förlags vision är att framställa litteratur som har med psykisk ohälsa att göra. Det är litteratur om vägledning, kunskap, handböcker men också en hel del skönlitteratur om psykisk hälsa och olika diagnoser. Allt som har ett budskap inom denna genre tar vi in och granskar.

Just nu har vi en last med manus från olika författare som skickat hela, delar av manus eller enbart en idé, och vi tycker det är jättekul!

Det som ska gå i tryck just nu är en barnbok om OCD – ”Iza, en björn med tvångstankar” samt en handbok i uppdrag ifrån schizofreniföreningen. Sedan har vi även antagit ett manus som handlar om ASD (Autismspektrumdiagnos) och heter ”Livet som det kan vara” med en målgrupp på 6–12 år och vi har även antagit en journalist som vill ge ut en bok om vägledning för psykisk hjälp för unga.

Dynamo förlag har fullt upp och vi ser med spänning på framtiden och vad vi kan åstadkomma som ett erkänt förlag med en nisch som psykisk ohälsa- ett stort samhällsproblem. Vi vill ge ut litteratur som kan komma att vara till hjälp för många på olika sätt.

 

/Natalie Sawan – Redaktionen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.