Intervju med Ingrid Lindholm, Anhörigprojektet

Vi har fått äran att intervjua Ingrid Lindholm, projektledare på Anhörigprojektet.

Hej Ingrid. Vad är Anhörigprojektet?
”Anhörigprojektet verkar för att förbättra anhörigas situation, oavsett vilken form av psykisk ohälsa det handlar om. För att göra det jobbar vi mot psykiatrin, politiker, media samt samverkar med intresseorganisationer inom psykisk ohälsa.”

Vad är det huvudsakliga målet med Anhörigprojektets arbete?
”Att uppmärksamma anhöriga till personer med psykisk ohälsas situation och försöka hitta vägar för att underlätta och stötta anhöriga och yrkesverksamma på bästa sätt.”

Hur kan man stödja er på Anhörigprojektet?
”Just nu har vi en kampanj som heter ”Vem hjälper den som hjälper”. Man kan gå in på vemhjalper.se och skriva på vårt upprop för ett bättre anhörigstöd. Sedan tror vi att samhället blir bättre både för dem med psykisk ohälsa och dess anhöriga om vi alla pratade mer om hur vi mår. Att vi vågade berätta på fikarasten att ens partner är deprimerad eller berätta om sin syster som har schizofreni eller sin egen psykiska ohälsa. Detta leder till att fler förstår att alla mer eller mindre drabbas. Vanliga siffror är att 3 av 4 antingen är anhöriga eller har en egen psykisk ohälsa.”

I slutet av januari kommer er bok Handboken för Anhörigkonsulenter- att stötta anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Varför valde ni att göra den boken?
”Bakgrunden till att vi bestämde oss för att göra den här boken var att vi såg ett stort behov av information och kunskap angående anhöriga till personer med psykisk ohälsa hos anhörigkonsulenter. Många vittnade om bristande kunskap och svårigheter att hantera situationer till personer nära någon med psykisk ohälsa.
Vi bestämde då att göra en bok för alla som jobbar med den här målgruppen och behöver mer kunskap i frågorna. Sedan är anhörigkonsulenter en väldigt anonym men mycket viktig yrkesgrupp som många anhöriga inte känner till att de finns, och detta behövs också spridas.”

Vilken är målgruppen för boken?
”Den huvudsakliga målgruppen är anhörigkonsulenter eller anhörigstödjare. Men den är även för alla som kommer i kontakt med anhöriga och vill lära sig mer om anhöriga och psykisk ohälsa. Det finns många yrkesgrupper som har visat intresse för den och vi hoppas att den sprids brett inom kommun och landsting och inom högskoleutbildningar i vård- och omsorgsyrken.”

Om man är intresserad av att köpa boken, hur går man tillväga?
”Boken kommer att så länge projektet pågår att vara gratis. (såvida man inte beställer ett större antal) Den kommer från och med i slutet av januari gå att ladda ner gratis från hemsidan eller att beställa via Anhörigprojektet.”

Är du själv anhörig?
”Ja, jag är både uppvuxen med psykisk ohälsa i min familj och har flera personer nära mig med psykisk ohälsa. Det är så det ser ut för de flesta av oss och jag pratar gärna om det för att minska den skuld och skam som finns kring psykisk ohälsa. Det mitt eget anhörigskap har lärt mig är att vara ödmjuk inför att livet drabbar oss olika. Vissa har en psykisk ohälsa hela livet, andra under en viss period och andra inte alls. Men det finns ingen som kan gardera sig mot psykisk ohälsa, på samma sätt som en inte kan gardera sig mot att bryta benet. Livet drabbar och påverkar oss alla på olika sätt.”

 Som anhörig, vad hade du önskat för hjälp av vården?
”Jag önskar dels att vården blev bättre på att inkludera anhöriga (om anhöriga vill såklart) och att fånga upp anhörigas situation och deras mående. Som forskningen visar drabbas många anhöriga själva av psykisk ohälsa. Det behöver samhället och vården bli bättre på; att fånga upp dessa personer som själva är i riskzonen att drabbas av t.ex. depression eller utmattningssyndrom eller annan psykisk ohälsa.”

 

Tack så mycket Ingrid!

 /Ida Larsson

Foto: Ingrid Lindholm

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.