Om oss

Se alla sidor

Dynamo – Möjligheternas Förlag startades som ett arvsfondsprojekt 2015 – initierat av Demokratipiloterna och drivs idag av kreativa unga människor med psykosociala funktionsnedsättningar, med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Förlagets första bok, Gränser: en antologi, gavs ut 22 april 2016, och i september gavs två barnböcker ut. En om tvång; Izas hemlighet och en om autismspektrumdiagnos; Livet som det kan vara. Nyligen kom en bok till unga som mår psykiskt dåligt; Hej, det är jobbigt, om var de enkelt, gratis och anonymt kan hitta stöd och hjälp på nätet.

Sedan dess har förlaget hjälpt flera organisationer och föreningar med deras publikationer, bland annat med formgivningen av Anhörigprojektets bok Handbok för anhörigkonsulenter, och framtagning av broschyrer åt Schizofreniförbundet och Ekerö kommun. Vi har också formgivit Volontärbarometern för Volontärbyrån, liksom deras lektionsmaterial Ideellt engagemang i Sverige.

Förlaget ger ut inkluderande litteratur, och verkar för en ökad medvetenhet & kunskap om olika diagnoser samt om psykisk ohälsa.

 

Comments are closed.