Organisation

Dynamo – Möjligheternas Förlag startades 1 maj 2015 som ett arvsfondsprojekt, som avslutades den 30 september 2018 (Allmänna Arvsfonden). Nu drivs förlaget vidare i egen regi. Ett stort tack till Arvsfonden för de här tre åren!

 

 

 

 

Projektet initierades av Demokratipiloterna som är en ideell förening som bland annat driver det sociala och kulturella centret Dynamo på Södermannagatan 38 i Stockholm, där förlaget också har sitt säte.

 

 

 

 

Sammanfattning av projektet

Projektets mål är att på tre år starta ett förlag som drivs av kreativa unga människor med sociala eller psykiska funktionsuppsättningar. Vi vill skapa ett förlag där både målgruppen och de drivande är unga. Förlagets första bok, Gränser: en antologi, kom ut 22 april 2016.

Det första året har vi arbetet enligt PUNK-andan, där vi utan förkunskaper har arbetat oss fram genom annonsering, redigering, layout och tryckprocesser på ett experimentellt sätt utan pekpinnar. Projektledaren fungerar som stöd och bollplank, men vi tar gemensamma beslut och taket är högt för diskussioner och samtal.

Det andra året letade vi efter kunder och samarbetspartner, gjorde förlagspraktik, fick anställning i förlaget och har jobbat mycket med både varumärkesarbete och trycksaksproduktion.

Det tredje året har förlagsredaktionen och övriga medarbetare arbetat med att hitta en stödstruktur eller andra sätt att överleva på för att möjliggöra en fortsättning som fristående förlag.

Comments are closed.