Planering och gemenskap

I måndags hade vi planeringsdag på Dynamo. Det innebar att alla verksamheter som samlas under Dynamos tak fick träffas och planera tillsammans. Eftersom jag mest arbetar med mina kollegor på förlaget så var det roligt att träffa de som är involverade i Remakebolaget och Demokratipiloterna också.

Vi fick utvärdera de olika verksamheterna genom att skriva positiva och negativa saker på post-it lappar, och sedan sätta upp dem så att alla kunde se. Sedan prioriterade vi de saker som hade skrivits. Efter det valde vi vilket område som vi ville diskutera mer, till exempel lokal eller scheman. I och med det skapades mindre diskussionsgrupper.

Under den något livliga lunchen (på grund av full restaurang) diskuterade vi och kom fram till en del lösningar som vi ville fortsätta arbeta med. Efter lunchen redovisade vi för resten av gruppen och fick även höra vad de hade kommit fram till.

Det kändes bra att samla alla och på det sättet få en större gemenskap. Trots att vi inte arbetar med samma uppgifter så vistas vi alla under samma tak. För att arbetet ska flyta så bra som möjligt så behöver allt runt omkring också flyta. Det kände jag att vi kom ett steg närmare under denna planeringsdag.

/Ida

Bookmark the permalink.

Comments are closed.