Tycker du att det är svårt att läsa och skriva?

Då kanske du har dyslexi. Den här artikeln innehåller exempel på hjälp du kan få om du har dyslexi. När du går i grundskolan, studerar på universitet och på fritiden. I artikeln finns några exempel på hjälpmedel som finns tillgängliga för dyslektiker och lite om hur de fungerar.

I grundskolan och gymnasiet

Skolan har, enligt skollagen, en skyldighet att hjälpa alla elever i den utsträckning det behövs. Elever med dyslexi eller någon annan funktionsuppsättning kan behöva lite extra stöd för att hänga med i undervisningen, vilket de har rätt att få. Rektorn på skolan ska se till att elevers behov av särskilt stöd utreds och att skolan gör ett program för åtgärder. Det finns speciella, anpassade läromedelsverktyg för personer med tal- och skrivsvårigheter, som talsyntes och ordpredikation. Ordpredikationsprogram föreslår ord medan man skriver. Saida är ett exempel på ett sådant program.

På universitet/högskola

Personer med funktionsuppsättningar ska kunna studera på universitet och/eller högskolor på samma villkor som alla andra. När du studerar på en högskola eller ett universitet har du som har dyslexi rätt till anteckningsstöd. Det innebär att någon, exempelvis en vän, antecknar åt dig på föreläsningar. Du har dessutom möjlighet att få förlängd tentamenstid och få ta del av kurslitteraturen i inläst form. Alla högskolor och universitet ska ha en samordnare för studenter med funktionsuppsättningar. För att få extra stöd måste du kunna visa ett läkarintyg som styrker dina svårigheter.

Talsyntes

Talsyntes som även kallas text-till-tal (eller TTT), är namnet på tekniker som skapar artificiellt tal som efterliknar människans röst. Talet i talsyntesprogram skapas av datorer. Talsyntesprogram kan läsa upp texter på datorer som mejl, information på olika hemsidor, e-böcker och PDF-dokument. Till smarta telefoner finns appar för talsyntes och ordpredikation.

Dyslexitips rekommenderar programmet Tortalk till personer som använder PC.

I en del landsting kan man få hjälpmedelsmjukvara, till exempel rättstavningsprogram och talsyntes, utskrivna av logopeder.

Daisy-spelare

I en daisy-spelare kan du läsa och navigera i talböcker. Det är möjligt att förflytta sig mellan kapitel och rubriker och göra bokmärken i boken med hjälp av spelaren. Du kan bara läsa talböcker i spelaren, inte e-böcker. Det finns många olika sorters daisy-spelare. En del bibliotek lånar ut daisy-spelare. Vissa landstings hjälpmedelscentraler lånar ut daisy-spelare.

Du kan också köpa din egen spelare. Några företag som säljer daisy-spelare:

Iris hjälpmedel: https://www.irishjalpmedel.se/Daisy-sv-1187/pm

Polar print: http://www.polarprint.se/produkter/12/Daisyspelare.html

Text av Kristina Lännström

Bild från https://pixabay.com/sv/

Källor:

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/sprakstorning/ratt-till-anpassningar-och-sarskild-stod/

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las–och-skrivsvarigheterdyslexi/

https://hittalaromedel.spsm.se/malgrupper/las-och-skrivsvarigheter-dyslexi/

http://butik.svensktalteknologi.se/skrivhjalp/saida-ordprediktion

http://www.dyslexi.org/skrivknuten/studera-vidare

https://sv.wikipedia.org/wiki/Talsyntes

http://www.skoldatatek.se/appar-med-mojligheter

http://www.dyslexitips.se/hjalpmedel-datorer

https://www.dyslexi.org/sites/default/files/rattigheter_for_personer_med_las_och_skrivsvarigheter.pdf

http://www.legimus.se/101873/lasa-i-daisy-spelare

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.