Vilka är vi?

Föreningen Demokratipiloterna driver det sociala och kulturella centret Dynamo här på söder. Här möts många unga, kreativa människor med olika funktionsvariationer som på samma sätt som alla andra unga drömmer om att få jobba och göra karriär. Trots det hamnar många av dem utanför arbetsmarknaden då samhället snarare fokuserar på deras svagheter istället för deras möjligheter.

Dynamos verksamhetschefer Maria Lohe och Helen Rydberg ville ändra på det. De såg potentialen i dessa unga människor och ville skapa förutsättningar för dem att visa vad de går för. Därför initierade de projektet Dynamo – Möjligheternas Förlag.

Se alla sidor
Vi verkar för att skapa ökad medvetenhet kring diagnoser och personerna bakom. Vi vill även verka för att vidga arbetsmarknaden för unga med olika diagnoser. Vår ambition är att ge ut inkluderande litteratur och exempelvis publicera författare med olika funktionsuppsättningar. Därför blev det naturligt för oss att välja devisen “Se alla sidor”.

Förlaget består i dag av tre verksamma förläggare/redaktörer/formgivare som med hjälp av en handledare fortsätter att bygga upp och utveckla verksamheten.

Comments are closed.