top of page

Anhörigprojektet

Ett studiematerial som riktar sig till landets alla anhörigkonsulenter. Syftet är att utbilda anhörigkonsulenter, som arbetar med närstående till människor med psykisk ohälsa eller andra sjukdomar och funktionsnedsättningar. De tyckte att det var viktigt att boken verkligen skulle tilltala människor som jobbar som anhörigkonsulenter, både till sitt innehåll och sitt utseende. Kunden ville också att publikationen skulle vara mindre än A4 och inte kännas mörk eller tabubelagd. Förlaget fick även i uppdrag att göra illustrationerna och ta porträttfoton av författarna till boken.

bottom of page