top of page

Caroline Jonsson

Caroline Jonsson_Cropped.jpg

Efter att ha skrivit ännu en artikel om ungas psykiska ohälsa, kände Caroline Jonsson att det räckte. Hon ville inte skriva en rad till om barn som knarkar lite extra för att få hjälp, eller om hjälpinsatser där unga inte kvalar in. Hon ville berätta om de ideella organisationerna, om chattstöd och unga volontärer som lyssnar. Därför skrev hon Hej, det är jobbigt. För det är jobbigt att vara ung. Men vad ska man göra och vem ska man prata med om det är lite för jobbigt? Boken vägleder dig genom djungeln av hjälporganisationer. Illustratör är Sanna Laakso.

bottom of page