top of page

Ekerö kommun

Layout och tryck av en tvåviksfolder för att sprida information om Ekerö kommuns anhörigkonsulenter och stödgrupper. De upplevde att inte tillräckligt många kände till stödet som anhöriga till personer med till exempel psykisk ohälsa kan få, och ville ändra på det. Pia Nilsson, som var vår kontaktperson under projektet, sa att hon ville ha en broschyr som andades hopp. Den skulle vara iögonfallande men ändå ren i sitt uttryck.

Vi fick kommunens grafiska profil, som vi använde oss av under arbetet med broschyren.

bottom of page