Kultur och Kvalitet

Kultur och Kvalitet kontaktade oss för att formge två foldrar om deras verksamhet. En folder skulle vara i lättläst och den andra i standardsvenska med foton från deras verksamhet. Vi fick fria händer med önskemål om att använda färger som redan fanns i deras profil och att typsnittet skulle vara serif. Framsidan på foldrarna skiljer varandra åt, men har en prickad ram runt logotypen för att binda dem samman grafiskt.

1/1

© 2020 Dynamo förlag

Södermannagatan 38

116 40 Stockholm

  • 0eeaf61a5e42acda44ec465ebcb67d09
  • instagram-1