top of page

Hej, det är jobbigt

Livet som det kan vara omslag.jpg

Marcus, en åttaårig pojke med en autismspektrumdiagnos, berättar om sitt liv och vilka utmaningar han stöter på. Både i skolan och hemmavid. Hur ska han till exempel bära sig åt för att komma ihåg att ta med sig läxboken till skolan, hur ska han hantera när folk inte förstår vad han menar och hur gör han när han är inställd på att använda internet men det inte fungerar? Han talar även om sina styrkor, som sitt superminne.

Boken är skriven på ett underhållande och lättillgängligt vis. Det är enkelt att sätta sig in i Marcus alla situationer, och se livet hur hans perspektiv. Om ditt barn fungerar på samma eller ett liknande sätt finns det även tips i boken om hur ni kan göra för att livet ska bli lättare att hantera.

Författaren, Nina Lövehagen, har en son med en autismspektrumdiagnos. Hon saknade barnlitteratur som kunde hjälpa sonen att förstå sig själv och sin omgivning. Med utgångspunkt i sociala berättelser började hon skriva roliga texter till sonen där hon tog upp olika situationer i vardagslivet.

Livet som det kan vara.png
bottom of page