top of page

Volontärbyrån

Volontärbyrån kontaktade oss för att formge två trycksaker och en PowerPoint för att locka fler unga till att vilja bli volontärer. Vi fick fria händer med vissa begränsningar utefter deras grafiska profil och önskningar. Volontärbarometern som är en sammanställning av en undersökning de gjort under 2018 går i blått och grått, bilder och diagram lättar upp texten, då de ville att den inte skulle bli för mastig. Lektionsmaterialet hör ihop med PowerPointen och ska gå ut till skolor med tips till lärarna för att få igång en diskussion om volontärarbete.

bottom of page